Event

Torsdagar på Lin

Kom och nätverka och lyssna på viktiga nyheter inom aktuella ämnen!

Pris: 495 kr exkl. moms

Begränsat antal platser!

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Torsdagar på Lin

Torsdagar på Lin är ett nytt återkommande event på Lin Education. Här har möjlighet att nätverka, men även att bli informerade om viktiga aktuella ämnen.

Dataskydd och integritet: Vad innebär det för det dagliga arbetet i klassrummet?

Vi startar den 27:e april med att prata om nyheter inom Dataskydd och integritet. Det har nog inte gått någon förbi att personuppgiftslagen ersätts med den nya dataskyddsförordningen i maj 2018, vilket innebär att ett antal nya krav kommer att ställas på verksamheten. Kristoffer Hedram kommer berätta hur detta kommer att påverka just er.

Två lärare i samma klassrum: Ett framgångsrikt och effektivt koncept för skolutveckling och kollegial kompetensutveckling!

Vid nästa tillfälle, den 11:e maj, kommer Dita Pastene att prata om Tvålärarskap, Genom detta nya begrepp arbetar två lärare tillsammans i klassrummet och kan därmed medvetandegöra och synliggöra för varandra sin egen insats som pedagog. I ett tvålärarskap sker ett kontinuerligt kollegialt lärande och en en effektiv skolutveckling. Dita kommer under den här träffen att berätta hur ni kan använda arbetssättet på ett framgångsrikt sätt.

Agenda:

fra 12:00: Lunsj og skravling
Her kan du huke tak i en person du har hørt mye om, men aldri møtt. Har du noen digitaliseringstanker du gjerne skulle delt med noen? Sett i gang!

13:00: Fra en forsker: Tastatur før blyant
For at skolen skal holde tritt med forandringene som omgir oss i dagens samfunn, og gi elevene forutsetningene til å lykkes i fremtiden, er det nødvendig å utfordre innarbeidede tradisjoner. I tillegg til en ny bedriftskultur innebærer digitalisering også at du må revidere faglig innhold for å sikre at skolen gir barn og unge en moderne utdanning. Hvordan driver du forandringsledelse i skolen, knyttet til digitalisering og bærekraftig utvikling?

14:00: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

14:15: På elevenes premisser Reportasje fra grunnskolen, der en gruppe elever viser oss hva slags skole de ønsker seg.

Elevorganisasjonen: Hvordan bør teknologi utvikle skolen?Live Tronstad og Molly Prestholdt Gibson gir oss verdifull input fra de som skal lære gjennom ny teknologi, nemlig elevene. I dette innlegget deler de ønsker og tanker vi kan ta med oss inn i arbeidet med digitalisering i skolen.

Hva med lærerne? Vi ønsker også å løfte frem hva lærere mener utviklingen bør føre med seg og hvilke hensyn som må tas underveis. Vi inviterer lærere fra fremgangsrike skoler til å komme med sine synspunkter.

Digital skole - For enhver pris? Hvorfor er samspillet mellom verktøy, innhold og pedagogikk viktig, og hva skjer når pedagogikken uteblir? Åsa Sundelin har jobbet med skoleutvikling med fokus på digitale ressurser siden 2001, og hjelper i dag kommuner og skoler over hele Sverige med å utforme og implementere digitale visjoner, strategier og handlingsplaner. Åsa er prosessleder i Lin Education.

15:45: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

16:00: Hvor trykker skoen? Vi har hørt perspektivene, vi vet hvor vi står. Nå skal vi videre. Digitaliseringsprosesser kan fremstå som fragmenterte, og mange kan trenge litt hjelp til å løfte blikket. Maria Abrahamsson har et unikt perspektiv på helheten rundt digitaliseringsprosesser og vil hjelpe oss å samle trådene. Maria jobber som sjef for prosesslederne i Lin Education.

17:30: Vi diskuterer! Hva har vi lært i løpet av dagen? For de som fortsatt er kaffetørste og diskusjonslystne har vi heldigvis enda en time til rådighet før vi må forlate lokalet.

Vill du veta mer?