Event

Swift Playgrounds

Lär ut programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Kostadsfritt. Max 20 platser per tillfälle. Först till kvarn gäller!

Anmäl dig nu!

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Malmö 30/8 (Lokal: TBA)

Göteborg 31/8 (Anders Carlssons gata 9)

Stockholm 6/9 (Rökerigatan 20)

Programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Med den reviderade läroplanen och de nya styrdokumenten så skrivs programmering främst in under ämnena matematik och teknik (även om inget hindrar en från att använda sig av programmering i andra ämnen också!). I matematiken handlar det mycket om det datalogiska tänkandet medan det i tekniken handlar om att styra olika enheter med programmering.

En utmaning för lärare kommer till en början vara att skapa uppgifter och lektionskoncept med en progression som passar till de olika stadierna och de olika årskurserna. Grovt kan man säga att Skolverket tänker sig att man börjar med blockprogrammering i de yngre åldrarna för att senare gå in på textprogrammering. 

Apple har tagit fram appen Swift Playgrounds för att få elever att lära sig programmera på iPad. En stor vinst med Swift Playgrounds är att man genom block lär sig textprogrammering. De olika blocken består av textrader så man "luras" in i textprogrammeringens värld.

Nu erbjuder Lin Education - i samarbete med Apple - en halvdags workshop i Swift Playgrounds. Du får:

+ lära dig grunderna i Swift Playgrounds

+ en överblick över möjligheterna i Swift Playgrounds

+ chans att tillsammans med kollegor diskutera lämpliga lektionsupplägg

+ diskutera vilket centralt innehåll och vilka förmågor man kan träna genom Swift Playgrounds

Programmering i grundskolan på iPad

Agenda:

fra 12:00: Lunsj og skravling
Her kan du huke tak i en person du har hørt mye om, men aldri møtt. Har du noen digitaliseringstanker du gjerne skulle delt med noen? Sett i gang!

13:00: Fra en forsker: Tastatur før blyant
For at skolen skal holde tritt med forandringene som omgir oss i dagens samfunn, og gi elevene forutsetningene til å lykkes i fremtiden, er det nødvendig å utfordre innarbeidede tradisjoner. I tillegg til en ny bedriftskultur innebærer digitalisering også at du må revidere faglig innhold for å sikre at skolen gir barn og unge en moderne utdanning. Hvordan driver du forandringsledelse i skolen, knyttet til digitalisering og bærekraftig utvikling?

14:00: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

14:15: På elevenes premisser Reportasje fra grunnskolen, der en gruppe elever viser oss hva slags skole de ønsker seg.

Elevorganisasjonen: Hvordan bør teknologi utvikle skolen?Live Tronstad og Molly Prestholdt Gibson gir oss verdifull input fra de som skal lære gjennom ny teknologi, nemlig elevene. I dette innlegget deler de ønsker og tanker vi kan ta med oss inn i arbeidet med digitalisering i skolen.

Hva med lærerne? Vi ønsker også å løfte frem hva lærere mener utviklingen bør føre med seg og hvilke hensyn som må tas underveis. Vi inviterer lærere fra fremgangsrike skoler til å komme med sine synspunkter.

Digital skole - For enhver pris? Hvorfor er samspillet mellom verktøy, innhold og pedagogikk viktig, og hva skjer når pedagogikken uteblir? Åsa Sundelin har jobbet med skoleutvikling med fokus på digitale ressurser siden 2001, og hjelper i dag kommuner og skoler over hele Sverige med å utforme og implementere digitale visjoner, strategier og handlingsplaner. Åsa er prosessleder i Lin Education.

15:45: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

16:00: Hvor trykker skoen? Vi har hørt perspektivene, vi vet hvor vi står. Nå skal vi videre. Digitaliseringsprosesser kan fremstå som fragmenterte, og mange kan trenge litt hjelp til å løfte blikket. Maria Abrahamsson har et unikt perspektiv på helheten rundt digitaliseringsprosesser og vil hjelpe oss å samle trådene. Maria jobber som sjef for prosesslederne i Lin Education.

17:30: Vi diskuterer! Hva har vi lært i løpet av dagen? For de som fortsatt er kaffetørste og diskusjonslystne har vi heldigvis enda en time til rådighet før vi må forlate lokalet.

Undrar du över något?