Event

Säkerhet, integritet och den nya dataskydds-förordningen

Personuppgiftslagen ersätts med den nya dataskyddsförordningen i maj 2018. Ett antal nya krav kommer att ställas på verksamheten. Se till att du har koll på läget!

20 februari 2017 kl 09:30 - 16:30 Lin Educations kontor, Rökerigatan 20 i Stockholm Eventet är kostnadsfritt att delta på.

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Nya krav på verksamheten!

Under maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med den nya dataskyddsförordningen. I samband med det kommer ett antal nya krav att ställas på er verksamhet. Vi bjuder därför in dig och dina kollegor till en dag där den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och att arbeta i “molnet” lyfts ur olika perspektiv. 

Dagen riktar sig till IT-chefer, till dig som arbetar med personuppgiftsfrågor  eller du som har en central roll och som ansvarar för verksamhetens system. 

Vi startar dagen på vårt kontor där du får ta del av den nya förordningen ur både ett juridiskt och praktiskt perspektiv. En jurist från advokatfirman Delphi ger er en nulägesbild över vad man som huvudman behöver tänka på inför den kommande implementeringen. Förmiddagen avslutas med Scott Melnyk, CIO på Internationella Engelska skolan, som berättar hur man i verksamheten arbetar för att på bästa sätt förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen.

Google delar med sig av sin erfarenhet!
Under eftermiddagen får vi ta del av hur Google arbetar med dataskydd och säkerhet. Julien Blanchez, säkerhets- och dataskyddsexpert på Google, kommer att berätta om hur de arbetar för att hålla data säkert från intrång och på vilket sätt ,förenligt med rådande lagar. Dagen avslutas med en paneldiskussion med Julien och Google-kunder. 

På grund av ett begränsat antal platser till Googles event kan ni anmäla max tre personer från er verksamhet.

OBS! Det är en separat anmälan till eftermiddagens event med Google. Anmäl dig här

Agenda

Pass 1
9.30 Välkomna
9:45 En jurist från advokatfrman Delphi berättar om den nya dataskyddsförordningen 
10.30 Scott Melnyk, Internationella Engelska skolan, berättar om den nya förordningen ur ett praktiskt och verksamhetsnära perspektiv 

Pass 2
11.30 Vi beger oss till Googles kontor, ( Karta ) Ni som anmält intresse att delta på Googles event beger er till Kungsbron 2
12:30 Registrering och lättare lunch
13:00 Ross Mahon, Google For Education Partner Manager, hälsar välkomna
13:15 Julien Blanchez, säkerhets- och dataskyddsexpert på Google
14:15 Frågor till Julien Paus och nätverkande Paneldiskussion Avslutande tankar
14:30 Paus och nätverkande
15:00 Paneldiskussion
16:30 Avslutande tankar

Undrar du över något?