Event

Professor Dylan Wiliam

Leadership for teacher learning med professor Dylan Wiliam. Vässa din skolas formativa/BFL praktik i digitaliserat lärande. 13 september i Stockholm. 14 september i Malmö.

Fullbokat

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Vässa din skolas formativa/BFL praktik i digitaliserat lärande

Bedömning för lärande kan vara ett av de mest kraftfulla verktyg vi har för att höja elevernas prestationer. Det är därför som formativ bedömning/bedömning för lärande (BFL) sedan flera år blivit ett välkänt begrepp i skolsverige. 

Men hur står det egentligen till med den formativa praktiken på din skola? Det är en sak att ha kunskap om forskningsresultat och teorierna kring formativa nyckelstrategier, det är en annan sak att kunna utöva detta som en praktik i lärande med sina elever. Utvecklingen kräver öppenhet och stöttning mellan kollegor i ett kollaborativt lärande som är kopplat till praktiken.

Unik föreläsning

Nu erbjuder Lin Education dig en möjlighet att ta del av halvdag (eller heldag) som syftar till att vässa din skolas BFL praktik i en digital kontext. Missa inte chansen att träffa gurun inom ämnet – professor Dylan Wiliam.

Dylan Wiliam föreläser i New York 2015

Agenda

Förmiddag

08.30-12.00 - Leadership for Teacher Learning/Att leda lärares lärande.

Presentationen riktar sig i första hand till skolledare och till dig som har i uppdrag att leda lärares lärande. I presentationen tar Dylan Wiliam bland annat upp:

  • ‍Förhållandet mellan formativ bedömning och andra prioriterade områden i skolan.
  • Vad är utmärkande för lärares lärande som får betydelse för elevers lärande.
  • Hur organiseras lärares kollegiala möten så att de blir lärande?
  • Vad blir vanligtvis inte gjort?
  • Hur vet vi att insatsen fungerar?

Eftermiddag

13.30-17.00 - Embedding Formative Assessment with Teacher Learning Communities/ Att nå formativ bedömning med kollegiala lärandegrupper.

Presentationen riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att utveckla skolan och din undervisning utifrån vetenskaplig grund. I presentationen tar Dylan Wiliam bland annat upp:

  • Varför alla skolor kontinuerligt  behöver prioritera formativ bedömning.
  • Grundläggande strategier och tekniker inom formativ bedömning.
  • Hur skolor kan etablera och bibehålla ett kollegialt lärande för att stötta lärare att utvecklas i sin klassrumspraktik.

Upplägg

Du kan välja att delta på halvdag (för-eller eftermiddag) eller heldag.

Om du väljer hela dagen kommer du att nå insikt om formativ bedömning på flera plan och vad som krävs för att få igång skolutveckling med formativ bedömning som når alla klassrum.

Praktisk information

Fika ingår men lunch intas på egen hand.

Anmälan är bindande, men du har möjlighet att ändra namn på registreringen fram till startdatum.

Undrar du över något?