Event

Pluttrautbildning

Under hösten erbjuder vi en utbildning som kommer att fokusera på Pluttras ekosystem och hur allt hänger ihop. Klicka dig vidare för att boka plats och datum.

Pris: 695:- ex moms

Säkra din plats idag!

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Du vet väl?

Ni kan även arrangera ett eget utbildningstillfälle för er och era kollegor. Vi kommer då till er förskola och föreläser. Fyll i en intresseanmälan här så kontaktar vi er!

Lär dig mer om Pluttra

Under hösten 2017 kommer vi att erbjuda en utbildning som kommer att fokusera på Pluttras ekosystem och hur allt hänger ihop. Hur vi skapar en röd tråd från verksamhetsplanen, kategorierna, ögonblicken och reflektionerna.

Pedagog dokumenterar barnens upptäckter i Pluttra

Del 1: Fokus: Dokumentation, information och samverkan med hemmet i Pluttra. Innehåll: Vi kommer ta oss in i Pluttra för att gå igenom samtliga funktioner för dokumentation och information, få ta del av verksamhetsnära och pedagogiska tankar om strukturen. Mål: Alla pedagoger och förskolechefer ska veta hur Kategorier byggs upp, hur Ögonblick används samt hur Viktiga meddelanden, Kalender och Förskolans Filer förhåller sig till varandra.

Del 2: Fokus: Reflektion, utvecklingssamtal, överlämning till förskoleklass och systematiskt kvalitetsarbete i Pluttra. Innehåll: Ni kommer få en genomgång och även testa funktionen Reflektion i Pluttra för att skapa förståelse för hur funktionen kan användas. Ni kommer få ta del av hur man kan arbeta med Pluttra i samband med utvecklingssamtal och överlämning till förskoleklass. Vi kommer titta närmare på hur Pluttra stödjer det systematiska kvalitetsarbetet. Mål: Alla pedagoger och förskolechefer ska ha en god förståelse för hur Kategorier, Ögonblick och Reflektion tillsammans utgör grunden för arbetsprocessen kring systematiskt kvalitetsarbete. Alla ska ha en förståelse för och kunna skapa underlag i Pluttra för utvecklingssamtal och överlämning till förskoleklass.

Har du funderingar?