Event

Lin Talks

Digitaliseringsprosesser i skolen, hvor i all verden begynner vi? 7. mars inviterer vi skoleledere og pedagoger for å diskutere hvordan fremtidens skole vil se ut. Kommer du?

Registrer deg her

Gratis

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Vil du lære enda mer om digitalisering i skolen, og snakke med andre skoleledere og pedagoger om hvordan digitale verktøy kan bidra til gode læringsprosesser? 

Da bør du ta turen til Lin Talks på Sentralen i Oslo 7. mars. Det er gratis å delta, lunsjen spanderer vi.

Agenda:

Fra 12:00: Lunsj og skravling.
Snakk med andre lærere og bygg et digitaliseringsnettverk.

13:00: Velkommen v/Erlend Kobro

13:10: Annika Agélii Genlott, forsker: Tastatur før blyant
For at skolen skal holde tritt med forandringene som omgir oss i dagens samfunn, og gi elevene forutsetningene til å lykkes i fremtiden, er det nødvendig å utfordre innarbeidede tradisjoner. I tillegg til en ny bedriftskultur innebærer digitalisering også at du må revidere faglig innhold for å sikre at skolen gir barn og unge en moderne utdanning. Hvordan driver du forandringsledelse i skolen, knyttet til digitalisering og bærekraftig utvikling?

14:10: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

14:30: På elevenes premisser
Reportasje fra grunnskolen, der en gruppe elever viser oss hva slags skole de ønsker seg.

Elevorganisasjonen: Hvordan bør teknologi utvikle skolen?
Live Tronstad og Molly Prestholdt Gibson deler sine ønsker og tanker.

Hva med lærerne?
Henriette Ibsen er lærer på en av Bærum Kommunes mest fremoverlente skoler. Som kontaktlærer, sosiallærer og digitalt fyrtårn i Bærum kommune kommer hun for å snakke om hvordan digitaliseringen vil påvirke lærerrollen.

En rektors bekjennelser - på Lin Talks
Bjørn Bolstad er rektor på Ringstabekk skole og forfatter av bloggen “En rektors bekjennelser”. På bloggen reflekterer Bjørn rundt skoleutvikling og utdanning fra et rektorperspektiv. På Lin Talks vil Bjørn dele sine betraktninger rundt fremtidens skole.

16:30: Hva gjør vi nå?
Vi har hørt perspektivene, vi vet hvor vi står. Nå skal vi videre. Maria Abrahamsson og Åsa Sundelin har over 20 års erfaring med digital utvikling i svensk skole. Sammen har de et unikt perspektiv på helheten rundt digitaliseringsprosesser og skoleutvikling. Åsa og Maria hjelper oss med å samle trådene.

18:00: Diskusjon og mingling. Har du blitt så inspirert at du ikke ønsker å dra helt enda? Vi blir ikke kastet ut av lokalet på enda en time. Bli gjerne igjen og diskuter videre med oss og hverandre.

Vi tror på kreativitet, samhandling og eleven i sentrum. Vi tror at de beste resultatene skapes ved at vi er mange som trekker i samme retning. Derfor inviterer vi dere til en «skoledag» hvor vi lærer av elevene og hverandre. Målet med dagen er å få nye perspektiv på hvordan vi kan bruke teknologi til å gi elevene enda bedre læringsprosesser.

Sentralen, Oslo

Agenda:

fra 12:00: Lunsj og skravling
Her kan du huke tak i en person du har hørt mye om, men aldri møtt. Har du noen digitaliseringstanker du gjerne skulle delt med noen? Sett i gang!

13:00: Fra en forsker: Tastatur før blyant
For at skolen skal holde tritt med forandringene som omgir oss i dagens samfunn, og gi elevene forutsetningene til å lykkes i fremtiden, er det nødvendig å utfordre innarbeidede tradisjoner. I tillegg til en ny bedriftskultur innebærer digitalisering også at du må revidere faglig innhold for å sikre at skolen gir barn og unge en moderne utdanning. Hvordan driver du forandringsledelse i skolen, knyttet til digitalisering og bærekraftig utvikling?

14:00: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

14:15: På elevenes premisser Reportasje fra grunnskolen, der en gruppe elever viser oss hva slags skole de ønsker seg.

Elevorganisasjonen: Hvordan bør teknologi utvikle skolen?Live Tronstad og Molly Prestholdt Gibson gir oss verdifull input fra de som skal lære gjennom ny teknologi, nemlig elevene. I dette innlegget deler de ønsker og tanker vi kan ta med oss inn i arbeidet med digitalisering i skolen.

Hva med lærerne? Vi ønsker også å løfte frem hva lærere mener utviklingen bør føre med seg og hvilke hensyn som må tas underveis. Vi inviterer lærere fra fremgangsrike skoler til å komme med sine synspunkter.

Digital skole - For enhver pris? Hvorfor er samspillet mellom verktøy, innhold og pedagogikk viktig, og hva skjer når pedagogikken uteblir? Åsa Sundelin har jobbet med skoleutvikling med fokus på digitale ressurser siden 2001, og hjelper i dag kommuner og skoler over hele Sverige med å utforme og implementere digitale visjoner, strategier og handlingsplaner. Åsa er prosessleder i Lin Education.

15:45: Skravle litt med sidemannen, hent deg en kaffe, gå på toalettet.

16:00: Hvor trykker skoen? Vi har hørt perspektivene, vi vet hvor vi står. Nå skal vi videre. Digitaliseringsprosesser kan fremstå som fragmenterte, og mange kan trenge litt hjelp til å løfte blikket. Maria Abrahamsson har et unikt perspektiv på helheten rundt digitaliseringsprosesser og vil hjelpe oss å samle trådene. Maria jobber som sjef for prosesslederne i Lin Education.

17:30: Vi diskuterer! Hva har vi lært i løpet av dagen? For de som fortsatt er kaffetørste og diskusjonslystne har vi heldigvis enda en time til rådighet før vi må forlate lokalet.

Har du spørsmål?