Event

Ledarskapsnätverk

Vi har bred erfarenhet av såväl ledarskap som nätverkande och skolutveckling, därför tror vi oss vara den som kopplar människor samman genom ett Ledarskapsnätverk.

6 oktober i Stockholm (förmiddag) kl. 09:00 – 12:00 Plats: Lin Education kontor, Rökerigatan 20 (hitta hit) Pris: 995 kr (ex.moms)

Meld deg på

Quality Hotel Globe, Stockholm

Utmanas tillsammans med andra

Nätverket vänder sig till dig som är ledare och har en chefsbefattning inom någon form av skolverksamhet. Vi fokuserar på ledarskapsfrågor kopplat till skolans utmaningar. Som form använder vi både föreläsningar, diskussioner och samarbeten. Alla som deltar förväntas bidra med aktivitet och tankar. Vi tar under våra träffar input från ledare inom olika typer av verksamheter, såväl offentlig sektor som näringsliv och forskning.

Nästa träff med James Nottingham

Nästa ledarskapsträff är förmiddagen den 6 oktober och riktar sig till skolledare inom svensk skola. Du/Ni får chansen att träffa James Nottingham samt branschkollegor och samverka genom workshops. Nottingham delar med sig av sina erfarenheter och låter er resonera kring de utmaningar ledare ställs inför när det kommer till att skapa utmanande undervisning. 

Lin Education arbetar med skolutveckling över hela Sverige och i en del internationella nätverk. Vi rör oss främst i området skolans digitalisering och skolutveckling. I våra uppdrag som processledare möter vi många kompetenta skolledare och ser, och får till oss, att det finns ett behov av att ta hjälp och stöd av varandra i utvecklingsfrågor. Vi har bred erfarenhet av såväl ledarskap som nätverkande och skolutveckling, därför tror vi oss vara den som kopplar människor samman genom ett Ledarskapsnätverk. Ledarskapsnätverket är ett nationellt nätverk, med träffar både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har en träff per plats och år, dvs totalt tre träffar om året.

Undrar du över något?